מיזוג וקירור

החלפת מחליף חום באכסניית הנוער ירושלים